Утвърждения за всеки ден

Агрегаторът в момента цикли на всеки 1 час. Блоговете с бутонче за гласуване се посещават веднага след публикуване на статия.

0Thumb
Позитивно утвърждение за 19 април 2018

Позитивно утвърждение за днешния ден: Аз съм господар на себе си и на своите чувства! Инструкция за използване: повтаряйте това позитивно утвърждение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация. Ако тялото Ви реагира с напрежение, докато ...
0   От 12 часа в
Силата на подсъзнанието: Профил, Подробности
0Thumb
Позитивно утвърждение за 18 април 2018

Позитивно утвърждение за днешния ден: Моят работодател ме уважава и цени! Инструкция за използване: повтаряйте това позитивно утвърждение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация. Ако тялото Ви реагира с напрежение, докато казвате утвъ...
0   От 1 ден в
Силата на подсъзнанието: Профил, Подробности
0Thumb
Позитивно утвърждение за 17 април 2018

Позитивно утвърждение за днешния ден: Разбирам красивото и великото в живота! Инструкция за използване: повтаряйте това позитивно утвърждение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация. Ако тялото Ви реагира с напрежение, докато казвате ...
0   От 2 дни в
Силата на подсъзнанието: Профил, Подробности
0Thumb
Позитивно утвърждение за 16 април 2018

Позитивно утвърждение за днешния ден: Аз съм част от вълшебството, наречено Вселена! Инструкция за използване: повтаряйте това позитивно утвърждение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация. Ако тялото Ви реагира с напрежение, докато к...
0   От 3 дни в
Силата на подсъзнанието: Профил, Подробности
0Thumb
Позитивно утвърждение за 15 април 2018

Позитивно утвърждение за днешния ден: Всеки ден с усмивка усъвършенствам своето успешно Аз! Инструкция за използване: повтаряйте това позитивно утвърждение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация. Ако тялото Ви реагира с напрежение, д...
0   От 4 дни в
Силата на подсъзнанието: Профил, Подробности
0Thumb
Позитивно утвърждение за 14 април 2018

Позитивно утвърждение за днешния ден: С постоянство и мъдрост аз постигам целите си! Инструкция за използване: повтаряйте това позитивно утвърждение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация. Ако тялото Ви реагира с напрежение, докато к...
0   От 5 дни в
Силата на подсъзнанието: Профил, Подробности
0Thumb
Позитивно утвърждение за 13 април 2018

Позитивно утвърждение за днешния ден: Привличам успешни хора, които ме подкрепят и уважават! Инструкция за използване: повтаряйте това позитивно утвърждение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация. Ако тялото Ви реагира с напрежение, ...
0   От 6 дни в
Силата на подсъзнанието: Профил, Подробности
0Thumb
Позитивно утвърждение за 12 април 2018

Позитивно утвърждение за днешния ден: Моят живот изобилства от щастие! Инструкция за използване: повтаряйте това позитивно утвърждение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация. Ако тялото Ви реагира с напрежение, докато казвате утвържд...
0   От 8 дни в
Силата на подсъзнанието: Профил, Подробности
0Thumb
Позитивно утвърждение за 11 април 2018

Позитивно утвърждение за днешния ден: Аз съм магнит за изобилие и просперитет! Инструкция за използване: повтаряйте това позитивно утвърждение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация. Ако тялото Ви реагира с напрежение, докато казвате...
0   От 8 дни в
Силата на подсъзнанието: Профил, Подробности
0Thumb
Позитивно утвърждение за 10 април 2018

Позитивно утвърждение за днешния ден: Благоприятните възможности са навсякъде около мен! Инструкция за използване: повтаряйте това позитивно утвърждение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация. Ако тялото Ви реагира с напрежение, дока...
0   От 9 дни в
Силата на подсъзнанието: Профил, Подробности
0Thumb
Позитивно утвърждение за 9 април 2018

Позитивно утвърждение за днешния ден: Вярвам в силата на доброто! Инструкция за използване: повтаряйте това позитивно утвърждение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация. Ако тялото Ви реагира с напрежение, докато казвате утвърждениет...
0   От 10 дни в
Силата на подсъзнанието: Профил, Подробности
0Thumb
Позитивно утвърждение за 8 април 2018

Позитивно утвърждение за днешния ден: Всеки нов ден е ново начало! Инструкция за използване: повтаряйте това позитивно утвърждение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация. Ако тялото Ви реагира с напрежение, докато казвате утвърждение...
0   От 11 дни в
Силата на подсъзнанието: Профил, Подробности
0Thumb
Позитивно утвърждение за 7 април 2018

Позитивно утвърждение за днешния ден: Моят живот ми носи хубави изживявания! Инструкция за използване: повтаряйте това позитивно утвърждение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация. Ако тялото Ви реагира с напрежение, докато казвате у...
0   От 12 дни в
Силата на подсъзнанието: Профил, Подробности
0Thumb
Позитивно утвърждение за 6 април 2018

Позитивно утвърждение за днешния ден: Падна ли, изправям се. Проваля ли се, продължавам, докато успея! Инструкция за използване: повтаряйте това позитивно утвърждение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация. Ако тялото Ви реагира с на...
0   От 14 дни в
Силата на подсъзнанието: Профил, Подробности
0Thumb
Позитивно утвърждение за 5 април 2018

Позитивно утвърждение за днешния ден: Обичам предизвикателствата, защото те пробуждат моята вътрешна сила! Инструкция за използване: повтаряйте това позитивно утвърждение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация. Ако тялото Ви реагира ...
0   От 14 дни в
Силата на подсъзнанието: Профил, Подробности
0Thumb
Позитивно утвърждение за 4 април 2018

Позитивно утвърждение за днешния ден: Всяка моя стъпка ме доближава до целта! Инструкция за използване: повтаряйте това позитивно утвърждение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация. Ако тялото Ви реагира с напрежение, докато казвате ...
0   От 15 дни в
Силата на подсъзнанието: Профил, Подробности
0Thumb
Позитивно утвърждение за 3 април 2018

Позитивно утвърждение за днешния ден: Моето сърце е отворено за любовта! Инструкция за използване: повтаряйте това позитивно утвърждение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация. Ако тялото Ви реагира с напрежение, докато казвате утвър...
0   От 16 дни в
Силата на подсъзнанието: Профил, Подробности
0Thumb
Позитивно утвърждение за 2 април 2018

Позитивно утвърждение за днешния ден: Винаги намирам правилната посока! Инструкция за използване: повтаряйте това позитивно утвърждение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация. Ако тялото Ви реагира с напрежение, докато казвате утвърж...
0   От 17 дни в
Силата на подсъзнанието: Профил, Подробности
0Thumb
Позитивно утвърждение за 1 април 2018

Позитивно утвърждение за днешния ден: Обичам този цветен и пъстър живот! Инструкция за използване: повтаряйте това позитивно утвърждение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация. Ако тялото Ви реагира с напрежение, докато казвате утвър...
0   От 18 дни в
Силата на подсъзнанието: Профил, Подробности
0Thumb
Позитивно утвърждение за 31 март 2018

Позитивно утвърждение за днешния ден: Аз знам кое е важно за мен! Инструкция за използване: повтаряйте това позитивно утвърждение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация. Ако тялото Ви реагира с напрежение, докато казвате утвърждениет...
0   От 19 дни в
Силата на подсъзнанието: Профил, Подробности
0Thumb
Позитивно утвърждение за 30 март 2018

Позитивно утвърждение за днешния ден: Изобилствам от сила, изобилствам от енергия! Инструкция за използване: повтаряйте това позитивно утвърждение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация. Ако тялото Ви реагира с напрежение, докато каз...
0   От 20 дни в
Силата на подсъзнанието: Профил, Подробности
0Thumb
Позитивно утвърждение за 29 март 2018

Позитивно утвърждение за днешния ден: Вселената ме възнаграждава щедро! Инструкция за използване: повтаряйте това позитивно утвърждение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация. Ако тялото Ви реагира с напрежение, докато казвате утвърж...
0   От 21 дни в
Силата на подсъзнанието: Профил, Подробности
0Thumb
Позитивно утвърждение за 28 март 2018

Позитивно утвърждение за днешния ден: Аз мога много повече, отколкото мога да си представя! Инструкция за използване: повтаряйте това позитивно утвърждение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация. Ако тялото Ви реагира с напрежение, д...
0   От 22 дни в
Силата на подсъзнанието: Профил, Подробности
0Thumb
Позитивно утвърждение за 27 март 2018

Позитивно утвърждение за днешния ден: Приемам изумителните възможности, които светът ми предлага! Инструкция за използване: повтаряйте това позитивно утвърждение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация. Ако тялото Ви реагира с напреже...
0   От 23 дни в
Силата на подсъзнанието: Профил, Подробности
0Thumb
Позитивно утвърждение за 26 март 2018

Позитивно утвърждение за днешния ден: Следвам пътя, който сърцето ми подсказва! Инструкция за използване: повтаряйте това позитивно утвърждение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация. Ако тялото Ви реагира с напрежение, докато казват...
0   От 24 дни в
Силата на подсъзнанието: Профил, Подробности
0Thumb
Позитивно утвърждение за 25 март 2018

Позитивно утвърждение за днешния ден: Всяко обстоятелство работи в моя полза! Инструкция за използване: повтаряйте това позитивно утвърждение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация. Ако тялото Ви реагира с напрежение, докато казвате ...
0   От 25 дни в
Силата на подсъзнанието: Профил, Подробности
0Thumb
Позитивно утвърждение за 24 март 2018

Позитивно утвърждение за днешния ден: Животът е приключение, което ме обогатява всеки ден! Инструкция за използване: повтаряйте това позитивно утвърждение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация. Ако тялото Ви реагира с напрежение, до...
0   От 26 дни в
Силата на подсъзнанието: Профил, Подробности
0Thumb
Позитивно утвърждение за 23 март 2018

Позитивно утвърждение за днешния ден: Говоря уверено, когато изразявам своето мнение! Инструкция за използване: повтаряйте това позитивно утвърждение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация. Ако тялото Ви реагира с напрежение, докато ...
0   От 27 дни в
Силата на подсъзнанието: Профил, Подробности
0Thumb
Позитивно утвърждение за 22 март 2018

Позитивно утвърждение за днешния ден: С лекота поддържам своя вътрешен мир! Инструкция за използване: повтаряйте това позитивно утвърждение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация. Ако тялото Ви реагира с напрежение, докато казвате ут...
0   От 28 дни в
Силата на подсъзнанието: Профил, Подробности
0Thumb
Позитивно утвърждение за 21 март 2018

Позитивно утвърждение за днешния ден: Аз съм в едно с потока на изобилие и просперитет! Инструкция за използване: повтаряйте това позитивно утвърждение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация. Ако тялото Ви реагира с напрежение, докат...
0   От 29 дни в
Силата на подсъзнанието: Профил, Подробности
0Thumb
Позитивно утвърждение за 20 март 2018

Позитивно утвърждение за днешния ден: С наслада градя своя живот мечта! Инструкция за използване: повтаряйте това позитивно утвърждение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация. Ако тялото Ви реагира с напрежение, докато казвате утвърж...
0   От 30 дни в
Силата на подсъзнанието: Профил, Подробности

Всички статии

Страница 1 от 1:

1

Блогове с невалидни RSS Feed-ове, feed-ове, които съдържат над 50 поста или такива, които спамят не участват. Блогове, които публикуват над 5 поста на ден може да бъдат извадени от заглавна станица, а блогове, които публикуват над 10 на ден, може да бъдат извадени и от вътрешните. Тази опасност не съществува, ако пишете интересно.


Ако вашият блог липсва, подайте заявка тук, изисква Регистрация. Системата обновява информацията периодично. Ако искате да сте винаги up-to-date, ползвайте TBL ping service и си поставете бутон за гласуване.