Утвърждения за всеки ден

Агрегаторът в момента цикли на всеки 1 час. Блоговете с бутонче за гласуване се посещават веднага след публикуване на статия.

1Thumb
Позитивно утвърждение за 19 ноември 2017
Позитивно утвърждение за днешния ден: Всеки мой ден е великолепно изживяване! Инструкция за използване: повтаряйте това позитивно утвърждение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация. Ако тялото Ви реагира с напрежение, докато казвате у...
0   От 14 часа в
Силата на подсъзнанието: Профил, Подробности
1Thumb
Позитивно утвърждение за 18 ноември 2017
Позитивно утвърждение за днешния ден: Аз мога! Аз действам! Аз постигам! Инструкция за използване: повтаряйте това позитивно утвърждение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация. Ако тялото Ви реагира с напрежение, докато казвате утвърж...
0   От 2 дни в
Силата на подсъзнанието: Профил, Подробности
1Thumb
Позитивно утвърждение за 17 ноември 2017
Позитивно утвърждение за днешния ден: Хората ме обичат и се радват на моите успехи! Инструкция за използване: повтаряйте това позитивно утвърждение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация. Ако тялото Ви реагира с напрежение, докато каз...
0   От 3 дни в
Силата на подсъзнанието: Профил, Подробности
1Thumb
Позитивно утвърждение за 16 ноември 2017
Позитивно утвърждение за днешния ден: С радост приемам всеки дар и проява на доброта! Инструкция за използване: повтаряйте това позитивно утвърждение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация. Ако тялото Ви реагира с напрежение, докато к...
0   От 4 дни в
Силата на подсъзнанието: Профил, Подробности
0Thumb
Позитивно утвърждение за 15 ноември 2017
Позитивно утвърждение за днешния ден: Всичко в този свят ми помага да живея изключителен и изпълнен с наслада живот! Инструкция за използване: повтаряйте това позитивно утвърждение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация. Ако тялото Ви...
0   От 5 дни в
Силата на подсъзнанието: Профил, Подробности
0Thumb
Позитивно утвърждение за 14 ноември 2017
Позитивно утвърждение за днешния ден: Благодаря за всички хубави неща, които са част от живота ми! Инструкция за използване: повтаряйте това позитивно утвърждение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация. Ако тялото Ви реагира с напреже...
0   От 6 дни в
Силата на подсъзнанието: Профил, Подробности
2Thumb
Позитивно утвърждение за 13 ноември 2017
Позитивно утвърждение за днешния ден: Чувствам се добре, чувствам се прекрасно! Инструкция за използване: повтаряйте това позитивно утвърждение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация. Ако тялото Ви реагира с напрежение, докато казвате...
0   От 7 дни в
Силата на подсъзнанието: Профил, Подробности
1Thumb
Позитивно утвърждение за 12 ноември 2017
Позитивно утвърждение за днешния ден: Имам ангел хранител, който постоянно бди над мен! Инструкция за използване: повтаряйте това позитивно утвърждение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация. Ако тялото Ви реагира с напрежение, докато...
0   От 8 дни в
Силата на подсъзнанието: Профил, Подробности
1Thumb
Позитивно утвърждение за 11 ноември 2017
Позитивно утвърждение за днешния ден: Аз съм силен човек! Инструкция за използване: повтаряйте това позитивно утвърждение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация. Ако тялото Ви реагира с напрежение, докато казвате утвърждението, това е...
0   От 9 дни в
Силата на подсъзнанието: Профил, Подробности
1Thumb
Позитивно утвърждение за 10 ноември 2017
Позитивно утвърждение за днешния ден: Животът ме обича и ме дарява с изобилие от любов и щастие! Инструкция за използване: повтаряйте това позитивно утвърждение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация. Ако тялото Ви реагира с напрежени...
0   От 10 дни в
Силата на подсъзнанието: Профил, Подробности
2Thumb
Позитивно утвърждение за 9 ноември 2017
Позитивно утвърждение за днешния ден: Аз съм творец! Аз съм създател! Инструкция за използване: повтаряйте това позитивно утвърждение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация. Ако тялото Ви реагира с напрежение, докато казвате утвържден...
1   От 11 дни в
Силата на подсъзнанието: Профил, Подробности
1Thumb
Позитивно утвърждение за 8 ноември 2017
Позитивно утвърждение за днешния ден: Притежавам ценни качества и умения, с които лесно постигам своите цели! Инструкция за използване: повтаряйте това позитивно утвърждение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация. Ако тялото Ви реагир...
0   От 12 дни в
Силата на подсъзнанието: Профил, Подробности
0Thumb
Позитивно утвърждение за 7 ноември 2017
Позитивно утвърждение за днешния ден: Изразявам идеите си със спокойствие и увереност! Инструкция за използване: повтаряйте това позитивно утвърждение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация. Ако тялото Ви реагира с напрежение, докато ...
0   От 13 дни в
Силата на подсъзнанието: Профил, Подробности
0Thumb
Позитивно утвърждение за 6 ноември 2017
Позитивно утвърждение за днешния ден: Освобождавам се от ненужното, за да разкрия място за новото! Инструкция за използване: повтаряйте това позитивно утвърждение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация. Ако тялото Ви реагира с напреже...
0   От 14 дни в
Силата на подсъзнанието: Профил, Подробности
0
Позитивно утвърждение за 5 ноември 2017
Позитивно утвърждение за днешния ден: Имам сили да се справям с трудностите! Инструкция за използване: повтаряйте това позитивно утвърждение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация. Ако тялото Ви реагира с напрежение, докато казвате ут...
0   От 15 дни в
Силата на подсъзнанието: Профил, Подробности
1Thumb
Позитивно утвърждение за 4 ноември 2017
Позитивно утвърждение за днешния ден: С наслада приемам всичко хубаво на този свят! Инструкция за използване: повтаряйте това позитивно утвърждение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация. Ако тялото Ви реагира с напрежение, докато каз...
0   От 16 дни в
Силата на подсъзнанието: Профил, Подробности
0Thumb
Позитивно утвърждение за 3 ноември 2017
Позитивно утвърждение за днешния ден: Умея да се забавлявам и да откривам красотата във всичко! Инструкция за използване: повтаряйте това позитивно утвърждение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация. Ако тялото Ви реагира с напрежение...
0   От 17 дни в
Силата на подсъзнанието: Профил, Подробности
0Thumb
Позитивно утвърждение за 2 ноември 2017
Позитивно утвърждение за днешния ден: В синхрон съм със света около мен! Инструкция за използване: повтаряйте това позитивно утвърждение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация. Ако тялото Ви реагира с напрежение, докато казвате утвърж...
0   От 18 дни в
Силата на подсъзнанието: Профил, Подробности
0Thumb
Позитивно утвърждение за 1 ноември 2017
Позитивно утвърждение за днешния ден: Аз съм свободен човек! Инструкция за използване: повтаряйте това позитивно утвърждение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация. Ако тялото Ви реагира с напрежение, докато казвате утвърждението, тов...
0   От 19 дни в
Силата на подсъзнанието: Профил, Подробности
0Thumb
Позитивно утвърждение за 31 октомври 2017
Позитивно утвърждение за днешния ден: Всеки ден творя своето по-добро Аз! Инструкция за използване: повтаряйте това позитивно утвърждение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация. Ако тялото Ви реагира с напрежение, докато казвате утвър...
0   От 20 дни в
Силата на подсъзнанието: Профил, Подробности
0Thumb
Позитивно утвърждение за 30 октомври 2017
Позитивно утвърждение за днешния ден: С нетърпение очаквам всеки нов ден! Инструкция за използване: повтаряйте това позитивно утвърждение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация. Ако тялото Ви реагира с напрежение, докато казвате утвър...
0   От 21 дни в
Силата на подсъзнанието: Профил, Подробности
0Thumb
Позитивно утвърждение за 29 октомври 2017
Позитивно утвърждение за днешния ден: Благодаря за изобилието в живота ми! Инструкция за използване: повтаряйте това позитивно утвърждение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация. Ако тялото Ви реагира с напрежение, докато казвате утвъ...
0   От 22 дни в
Силата на подсъзнанието: Профил, Подробности
0Thumb
Позитивно утвърждение за 28 октомври 2017
Позитивно утвърждение за днешния ден: Успявам във всичко! Инструкция за използване: повтаряйте това позитивно утвърждение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация. Ако тялото Ви реагира с напрежение, докато казвате утвърждението, това е...
0   От 23 дни в
Силата на подсъзнанието: Профил, Подробности
0Thumb
Позитивно утвърждение за 27 октомври 2017
Позитивно утвърждение за днешния ден: Благодаря за обичта, която получавам! Инструкция за използване: повтаряйте това позитивно утвърждение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация. Ако тялото Ви реагира с напрежение, докато казвате утв...
0   От 24 дни в
Силата на подсъзнанието: Профил, Подробности
0Thumb
Позитивно утвърждение за 26 октомври 2017
Позитивно утвърждение за днешния ден: Приемам с любов нещата, които не мога да променя в себе си! Инструкция за използване: повтаряйте това позитивно утвърждение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация. Ако тялото Ви реагира с напрежен...
0   От 25 дни в
Силата на подсъзнанието: Профил, Подробности
0Thumb
Позитивно утвърждение за 25 октомври 2017
Позитивно утвърждение за днешния ден: Всяка грешка е житейски урок! Инструкция за използване: повтаряйте това позитивно утвърждение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация. Ако тялото Ви реагира с напрежение, докато казвате утвърждение...
1   От 26 дни в
Силата на подсъзнанието: Профил, Подробности
0Thumb
Позитивно утвърждение за 24 октомври 2017
Позитивно утвърждение за днешния ден: Приемам с разбиране своето минало! Инструкция за използване: повтаряйте това позитивно утвърждение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация. Ако тялото Ви реагира с напрежение, докато казвате утвърж...
0   От 27 дни в
Силата на подсъзнанието: Профил, Подробности
0Thumb
Позитивно утвърждение за 23 октомври 2017
Позитивно утвърждение за днешния ден: Аз обичам себе си – истински и всеотдайно! Инструкция за използване: повтаряйте това позитивно утвърждение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация. Ако тялото Ви реагира с напрежение, докато ...
0   От 28 дни в
Силата на подсъзнанието: Профил, Подробности
0Thumb
Позитивно утвърждение за 22 октомври 2017
Позитивно утвърждение за днешния ден: Моето бъдеще е прекрасно, защото го заслужавам! Инструкция за използване: повтаряйте това позитивно утвърждение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация. Ако тялото Ви реагира с напрежение, докато к...
0   От 29 дни в
Силата на подсъзнанието: Профил, Подробности
1Thumb
Позитивно утвърждение за 21 октомври 2017
Позитивно утвърждение за днешния ден: Всичко с мен е наред и винаги ще бъде така! Инструкция за използване: повтаряйте това позитивно утвърждение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация. Ако тялото Ви реагира с напрежение, докато казва...
0   От 30 дни в
Силата на подсъзнанието: Профил, Подробности
0Thumb
Позитивно утвърждение за 20 октомври 2017
Позитивно утвърждение за днешния ден: Аз съм късметлия! Инструкция за използване: повтаряйте това позитивно утвърждение през целия ден, за да усетите неговата положителна вибрация. Ако тялото Ви реагира с напрежение, докато казвате утвърждението, това е п...
0   От 31 дни в
Силата на подсъзнанието: Профил, Подробности

Всички статии

Страница 1 от 1:

1

Блогове с невалидни RSS Feed-ове, feed-ове, които съдържат над 50 поста или такива, които спамят не участват. Блогове, които публикуват над 5 поста на ден може да бъдат извадени от заглавна станица, а блогове, които публикуват над 10 на ден, може да бъдат извадени и от вътрешните. Тази опасност не съществува, ако пишете интересно.


Ако вашият блог липсва, подайте заявка тук, изисква Регистрация. Системата обновява информацията периодично. Ако искате да сте винаги up-to-date, ползвайте TBL ping service и си поставете бутон за гласуване.