Днес в кантората

Агрегаторът в момента цикли на всеки 1 час. Блоговете с бутонче за гласуване се посещават веднага след публикуване на статия.

0
Какво се случи днес в кантората
Може ли да се завещае ЕООД?
Днес при мен дойде г-жа Н., която искаше да завещае на сина си ЕООД, чийто едноличен собственик  на капитала беше тя.
Дали нейното искане е възможно ?
Отговорът на този въпрос е отрицателен. Собственикът на капитала на едноличн...
0   От 3 дни в
Блогът на адвокат Константинова за правна...: Профил, Подробности
0
Какво се случи днес в кантората
Защо е по-добре да се води иск за собственост, отколкото да се извади констативен нотариален акт за собственост
 
Съобщение, изпратено от формата за безплатни консултации:
Здравейте,
Няколко години се грижих сама за сестра ми, която беше тежко болна....
0   От 8 дни в
Блогът на адвокат Константинова за правна...: Профил, Подробности
0
Какво се случи днес в кантората
 Какво е значението на разписка, в която не е посочено основанието за получаване на сумата
Днес при мен дойде г-н Т., който беше осъден  с Решение на районния съд за заплащане на задължения за режийни разноски в полза на етажната собственост. Г-н Т. се ин...
0   От 9 дни в
Блогът на адвокат Константинова за правна...: Профил, Подробности
0
Какво се случи днес в кантората

Ако собственик, който е и управител на ЕООД е поставен под запрещение, тъй като е в кома. Може ли някой да го замества за този период?
 Горният въпрос получих днес по имейл.
Ето и отговора на така направеното запитване:
Само дееспособно физическо лице мо...
0   От 10 дни в
Блогът на адвокат Константинова за правна...: Профил, Подробности
0
Какво се случи днес в кантората
Какво може да се случи, ако един имот е прехвърлен с договор за издръжка и гледане на повече от едно лице, но само един изпълнява задълженията по договора
При мен днес дойде г-н С. със следния въпрос:
По силата на нотариален акт за прехвърляне на недвижим...
0   От 11 дни в
Блогът на адвокат Константинова за правна...: Профил, Подробности
0
Какво се случи днес в кантората
Какви са правата на наследник, който приживе на своя наследодател е погасил негов дълг
При мен днес дойде г-н С., срещу когото беше предявен иск за делба на съсобствен имота от друг съсобственик. Имотът беше наследствен и въпросът, който интересуваше г-н ...
0   От 17 дни в
Блогът на адвокат Константинова за правна...: Профил, Подробности
0
Какво се случи днес в кантората
Защо не се дава пълномощно за управление на автомобил, вместо да се сключи договор за покупко-продажба
 
Днес при мен дойде г-ж Д. със следния проблем: Беше получила съобщение за образувано срещу нея принудително производство за събиране на задължени...
0   От 19 дни в
Блогът на адвокат Константинова за правна...: Профил, Подробности
0
Какво се случи днес в кантората
Застрахователят може да откаже плащане при груба небрежност на застрахования
Днес при мен дойде Петър със следния въпрос: Колата му била открадната, а застрахователят  по застраховка „Каско“ отказвал да му плати обезщетение.
Отказът бил мотивиран с това, ...
0   От 22 дни в
Блогът на адвокат Константинова за правна...: Профил, Подробности
0
Какво се случи днес в кантората
Застрахователят може да откаже плащане при груба небрежност на застрахования
Днес при мен дойде Петър със следния въпрос: Колата му била открадната, а застрахователят  по застраховка „Каско“ отказвал да му плати обезщетение.
Отказът бил мотивиран с това, ...
0   От 22 дни в
Блогът на адвокат Константинова за правна...: Профил, Подробности
0
Какво се случи днес в кантората

 
Какви са правата на платилия дълга солидарен длъжник, при повече от един солидарни длъжници?
При мен днес дойде г-жа О. със следния въпрос:
Беше поръчител по договор за банков кредит на своя позната. Последната беше преустановила плащанията по кре...
0   От 31 дни в
Блогът на адвокат Константинова за правна...: Профил, Подробности

Всички статии

Страница 1 от 1:

1

Блогове с невалидни RSS Feed-ове, feed-ове, които съдържат над 50 поста или такива, които спамят не участват. Блогове, които публикуват над 5 поста на ден може да бъдат извадени от заглавна станица, а блогове, които публикуват над 10 на ден, може да бъдат извадени и от вътрешните. Тази опасност не съществува, ако пишете интересно.


Ако вашият блог липсва, подайте заявка тук, изисква Регистрация. Системата обновява информацията периодично. Ако искате да сте винаги up-to-date, ползвайте TBL ping service и си поставете бутон за гласуване.