Граждански процес

Агрегаторът в момента цикли на всеки 1 час. Блоговете с бутонче за гласуване се посещават веднага след публикуване на статия.

0
Система на исковете по чл. 216, ал. 1 ДОПК. Особености и видови характеристики
  I. Въведение[1] Тази статия се явява своеобразно продължение на скорошното изследване, което имаше за предмет общите материалноправни и процесуалноправни аспекти на чл. 216 ДОПК[2]. Стъпвайки на вече установените постановки, настоящият труд разглеж...
0   От 2 дни в
ChallengingTheLaw: Профил, Подробности
0
Намаляване на адвокатското възнаграждение в изпълнителния процес
  I. Увод   Въпросът за намаляването на адвокатския хонорар в изпълнителното производство е част от концепцията за отговорността на длъжника за заплатените от взискателя разноски (чл. 79, ал. 1 ГПК). В доктрината[1] се приема, че тази отговорнос...
0   От 16 дни в
ChallengingTheLaw: Профил, Подробности
0
Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от гражданските отделения на ВКС през месец Февруари 2015 г. (Част II)
Част втора: проблеми на трудовото, семейното и наследственото, процесуалното право и правото на ЕС   (Прегледът не претендира за изчерпателност. Възможно е да има невключени решения от посочения период. Заглавията на отделните решения са на автора и ...
0   От 23 дни в
ChallengingTheLaw: Профил, Подробности
0
Преглед на решенията по чл. 290 ГПК постановени от гражданските отделения на ВКС през месец февруари 2015 г. (Част I)
                Част първа: проблеми на oбщата част на гражданското право, на облигационното и вещното право   (Прегледът не претендира за изчерпателност. Възможно е да има невключени решения от посочения перио...
0   От 30 дни в
ChallengingTheLaw: Профил, Подробности

Всички статии

Страница 1 от 1:

1

Блогове с невалидни RSS Feed-ове, feed-ове, които съдържат над 50 поста или такива, които спамят не участват. Блогове, които публикуват над 5 поста на ден може да бъдат извадени от заглавна станица, а блогове, които публикуват над 10 на ден, може да бъдат извадени и от вътрешните. Тази опасност не съществува, ако пишете интересно.


Ако вашият блог липсва, подайте заявка тук, изисква Регистрация. Системата обновява информацията периодично. Ако искате да сте винаги up-to-date, ползвайте TBL ping service и си поставете бутон за гласуване.